Glasrens

Glasrens

500 ml glasrens i spray

 


Pris per stk 89,00 DKK

 

Antal:

 
Læg i kurven

Produktbeskrivelse

Vejledning
Som nemt at bruge kan bruges på alle glas og spejl typer. Tør af med en fnugfri klud eller serviet for en funklende klart resultat.

Forsigtig
5-<15% Alifatiske kulbrinter <5% parfume
Yderst brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventilleret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. Må kun bruges på steder med god ventilation. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader celsius. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når der er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

Bestiller du en indramning med glas vil det være godt med denne glasrens så du nemt og hurtigt kan fjerne fedtede fingre og andet snavs fra glasset.
 
 

    Nyeste produkter